Maria Ewa Letki

Potwór

Wydawnictwo Siedmioróg, 1992

© maria ekier