Polskie baśnie i legendy

Nowa Era, 2006





© maria ekier