Polskie baśnie i legendy

Nowa Era, 2006

© maria ekier