Zbigniew Naszkowski

Pan B. zdziwił się nieco, ale nie widział powodu, by negować fakty

Wydawnictwo Nisza, 2016

© maria ekier