Hanna Krall

Co się stało z naszą bajką

Twój Styl, 1994

© maria ekier